hipsparsedbsrilu02 Interface Reference

hipsparsedbsrilu02 Interface Reference#

HIPFORT API Reference: hipfort_hipsparse::hipsparsedbsrilu02 Interface Reference
hipfort_hipsparse::hipsparsedbsrilu02 Interface Reference

Public Member Functions

integer(kind(hipsparse_status_success)) function hipsparsedbsrilu02_ (handle, dirA, mb, nnzb, descrA, bsrSortedValA_valM, bsrSortedRowPtrA, bsrSortedColIndA, blockDim, myInfo, policy, pBuffer)
 
integer(kind(hipsparse_status_success)) function hipsparsedbsrilu02_rank_0 (handle, dirA, mb, nnzb, descrA, bsrSortedValA_valM, bsrSortedRowPtrA, bsrSortedColIndA, blockDim, myInfo, policy, pBuffer)
 
integer(kind(hipsparse_status_success)) function hipsparsedbsrilu02_rank_1 (handle, dirA, mb, nnzb, descrA, bsrSortedValA_valM, bsrSortedRowPtrA, bsrSortedColIndA, blockDim, myInfo, policy, pBuffer)
 

Member Function/Subroutine Documentation

◆ hipsparsedbsrilu02_()

integer(kind(hipsparse_status_success)) function hipfort_hipsparse::hipsparsedbsrilu02::hipsparsedbsrilu02_ ( type(c_ptr), value  handle,
integer(kind(hipsparse_direction_row)), value  dirA,
integer(c_int), value  mb,
integer(c_int), value  nnzb,
type(c_ptr), value  descrA,
type(c_ptr), value  bsrSortedValA_valM,
type(c_ptr), value  bsrSortedRowPtrA,
type(c_ptr), value  bsrSortedColIndA,
integer(c_int), value  blockDim,
type(c_ptr), value  myInfo,
integer(kind(hipsparse_solve_policy_no_level)), value  policy,
type(c_ptr), value  pBuffer 
)

◆ hipsparsedbsrilu02_rank_0()

integer(kind(hipsparse_status_success)) function hipfort_hipsparse::hipsparsedbsrilu02::hipsparsedbsrilu02_rank_0 ( type(c_ptr)  handle,
integer(kind(hipsparse_direction_row))  dirA,
integer(c_int)  mb,
integer(c_int)  nnzb,
type(c_ptr)  descrA,
real(c_double), target  bsrSortedValA_valM,
integer(c_int), target  bsrSortedRowPtrA,
integer(c_int), target  bsrSortedColIndA,
integer(c_int)  blockDim,
type(c_ptr)  myInfo,
integer(kind(hipsparse_solve_policy_no_level))  policy,
type(c_ptr)  pBuffer 
)

◆ hipsparsedbsrilu02_rank_1()

integer(kind(hipsparse_status_success)) function hipfort_hipsparse::hipsparsedbsrilu02::hipsparsedbsrilu02_rank_1 ( type(c_ptr)  handle,
integer(kind(hipsparse_direction_row))  dirA,
integer(c_int)  mb,
integer(c_int)  nnzb,
type(c_ptr)  descrA,
real(c_double), dimension(:), target  bsrSortedValA_valM,
integer(c_int), dimension(:), target  bsrSortedRowPtrA,
integer(c_int), dimension(:), target  bsrSortedColIndA,
integer(c_int)  blockDim,
type(c_ptr)  myInfo,
integer(kind(hipsparse_solve_policy_no_level))  policy,
type(c_ptr)  pBuffer 
)

The documentation for this interface was generated from the following file: